Частота встречаемости различных типов ортостатических реакций частоты желудочковых сокращений и класс контроля фибрилляции предсердий при терапии комбинацией бета-адреноблокатор и амиодарон

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011-10-20

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

«Медична наука і клінічна практика : минуле, сьогодення і майбутнє» : Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 150 річчю Харківського медичношл товариства, 20 жовтня 2011 р. / за ред. О. Я. Бабака та ін.; НАМН України та ін. – Харків, 2011. – С. 196.