Типи амплуа ведучих-провокаторів сучасних українських діалогових програм

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Досліджено провокаційні прийоми та інші чинники творення амплуа ведучого-провокатора. Визначено найбільш уживані в теледіалогах типи провокацій. Типологізовано амплуа ведучих-провокаторів розважальних та суспільно-політичних діалогових програм українського телебачення на основі аналізу комунікативних те- хнік ведучих Катерини Осадчої, Отара Кушанашвілі, Євгенія Кисельова та Савіка Шустера. The provocative technics and other factors which influence on the formation of a role of the showmanprovoker are studied. The most often used in TV-dialogues types of provocation are defied. The showmen-provokers role types of entertaining and political dialogue programs onf the Ukrainian television based on the analysis of communicative techniques of showmen Katerina Osadcha, Otar Kushanashvili, Yevgeniy Kiselyev and Savik Shuster are classified.

Опис

Снурнікова Юлія Михайлівна — кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Бобильова Тамара Михайлівна — бакалаврант кафедри журналістики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

амплуа, телеведучий, провокація, теледіалог, імідж, образ, телевізійна комунікація, role, showman, provocation, TV-dialogue, image, TV-communication

Бібліографічний опис

Снурнікова Ю.М. Типи амплуа ведучих-провокаторів сучасних українських діалогових програм / Снурнікова Ю.М., Бобильова Т.М. // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 1027. Сер.: Соціальні комунікації. – Вип. 4. – С. 85–88.