До проблеми вивчення українського ономастикону "змія" (деякі завдання і напрямки дослідження)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

В статье рассматриваются актуальные проблемы исследования украинского ономастикона с общим значением "змей". The topical problems of analysis of the Ukrainian onomastic group with the general meaning "shake" are considered in the article.

Опис

Ключові слова

змій, ономастикон

Бібліографічний опис

Філон М.І., Піхтовнікова Л.С. До проблеми вивчення українського ономастикону "змія" (деякі завдання і напрямки дослідження) // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2006. – № 727. Сер.: Філологія. – Вип. 47. – С. 20 – 23