Образ керманича в п’єсі М. Куліша «Народний Малахій»

dc.contributor.authorКремінська, І.М.
dc.date.accessioned2012-01-24T13:08:41Z
dc.date.available2012-01-24T13:08:41Z
dc.date.issued2012
dc.descriptionКремінська Інна Миколаївна, к.філол.н., доц., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.en
dc.description.abstractУ статті розглянуто засоби художнього втілення елементів соціальної (політичної) міфології як значущої складової ідеології на матеріалі трагікомедії М. Куліша «Народний Малахій». Відзначено концептуальну роль міфу керманича (Леніна) в аналізованій п’єсі, відповідно до якого головний персонаж моделює свій світ. У цьому творі представлено майже весь комплекс соціально-міфологічних мотивів, характерних для п’єс драматурга 1927–1932 х рр., наприклад, «бездомність», нова людина, провінціалізм, сакралізація політичного лідера, месіанізм пролетаріату тощо. В статье рассмотрены средства художественного воплощения элементов социальной (политической) мифологии как значимой составляющей идеологии на материале трагикомедии М. Кулиша «Народный Малахий». В анализируемой пьесе отмечена концептуальная роль мифа о вожде (Ленине), согласно которому главный персонаж моделирует свой мир. В этом произведении представлен практически весь комплекс социально-мифологических мотивов, характерных для пьес драматурга 1927–1932-х, например, «бездомность», новый человек, провинциализм, сакрализация политического лидера, мессианизм пролетариата и т. д. In article means of artistic realization of elements of social (political) mythology as significant making ideology on a material of M. Kulish’s tragicomedy «National Malachis» are considered. In the analyzed play the conceptual role of a myth about the leader (Lenin) according to whom the main character models the world is marked. In this work all complex of socially-mythological motives, characteristic for plays of the playwright of 1927–1932, for example, «the homelessness», the new person, provincialism, a sacralization of the political leader and messianism of proletariat and etc. is presented.en
dc.identifier.citationКремінська І.М. Образ керманича в п’єсі М. Куліша «Народний Малахій» / І.М. Кремінська // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 989. Сер.: Філологія. – Вип. 63. – С.67 – 72en
dc.identifier.otherУДК 821.161.2-2 Куліш М.09
dc.identifier.urihttps://ekhnuir.karazin.ua/handle/123456789/5439
dc.language.isouken
dc.publisherХаркiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiнаen
dc.subjectмотивen
dc.subjectсоціальний (політичний) міфen
dc.subjectхудожній простірen
dc.subjectпоетикаen
dc.titleОбраз керманича в п’єсі М. Куліша «Народний Малахій»en
dc.typeArticleen

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
kreminska.pdf
Розмір:
212.2 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.9 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: