Тези доповідей VІІ Регіональної студентської наукової конференції 15 квітня 2014 р., м. Харків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

У збірнику вміщено тези доповідей учасників VІІ Регіональної студентської наукової конференції, присвяченої актуальним проблемам лінгвістики, журналістики й історії української та зарубіжної літератур. Для молодих науковців, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами сучасної філології.

Опис

Редакційна колегія: д-р філол. наук, проф. Безхутрий Ю. М. (відп. ред.), канд. філол. наук, доц. Філон М. І., д-р філол. наук, проф. Московкіна І. І., канд. філол. наук, доц. Педченко Л. В., д-р філол. наук, проф. Хавкіна Л. М., канд. філол. наук, доц. Савчук Г. О., ст. викл. Ткач О. Є. (техн. ред.).

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of science, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Aesthetic subjects::Literature, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Languages and linguistics, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education, мовознавство, літературознавство, журналістикознавство, історія української літератури, історія зарубіжної літератури

Бібліографічний опис

Тези доповідей VІІ Регіональної студентської наукової конференції 15 квітня 2014 р., м. Харків. — Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. — 115 с.