Політичні системи та режими зарубіжних країн новітнього часу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет

Анотація

У виданні надано загальну схему вивчення спеціального курсу: плани лекцій, завдання для самостійної роботи, питання до іспиту, критерії оцінювання знань. Рекомендовані джерела та література сприятимуть кращому вивченню матеріалу та отриманню студентами глибоких знань.

Опис

Ключові слова

політична система, політичний режим, демократія, авторитаризм, тоталітаризм

Бібліографічний опис

Миколенко, Д. В. Політичні системи та режими зарубіжних країн новітнього часу : Програма спеціального курсу / Дмитро Валерійович Миколенко. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. – 32 с.