Проблема походження комедії дель арте у контексті концепції народної сміхової культури М. М. Бахтіна

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009-04-21

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Литовська Олександра Веніамінівна – студентка V курсу філологічного факультету (відділення класичної філології) Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, науковий керівник – доц. Жаданов Ю. А.

Опис

Ключові слова

комедія дель арте, народна сміхова культура, Бахтін М.М.

Бібліографічний опис

Литовська О.В. Проблема походження комедії дель арте у контексті концепції народної сміхової культури М. М. Бахтіна / Литовська Олександра Веніамінівна // Філологічні читання до 205-річчя Харківського університету : тези доповідей ІІ Регіональної студентської наукової конференції 21 квітня 2009 р., м. Харків. — Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. — С. 24–25