Мовний образ козацтва в українській бароковій поезії: структурно-семантичний і текстотвірний виміри

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

літературне бароко, мовний образ козака в бароковій літературі, лінгвокультурний простір української барокової поезії

Бібліографічний опис

Лобода, Іван Богданович. Мовний образ козацтва в українській бароковій поезії: структурно-семантичний і текстотвірний виміри : кваліфікаційна робота студента 4 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.01 «українська мова і література» / І.Б. Лобода ; Науковий керівник: С.Г. Бутко. - Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023. – 45 с.