Антропогенна трансформація трав'яної рослинності долини р. Самари в межах Західного Донбасу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2000

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Дніпропетровський державний університет

Анотація

У сучасний період антропогенне навантаження на природні екосистеми досягло критичного рівня і охоплює все нові території. Це призводить до деструкції та деградації рослинного та ґрунтового покриву, тваринного світу. Найбільш значні техногенні ландшафти утворюються у місцях розробок кам’яного вугілля та супроводжуються пошкодженнями рельєфу, гідрологічних умов, що, в свою чергу, призводить до засолення ґрунтів, вод підземного та надземного стоку, водойм. У світі рішення цих проблем на перше місце виходить розробка шляхів рекультивації порушених земель. Усе більша увага до проблем охорони природи зумовила необхідність проведення ретельного обстеження біогеоценозів на території такого промислового району, як Західний Донбас. Необхідно виявити напрямки сукцесій, які мають місце у даному регіоні, щоб прогнозувати вирогідні зміни.

Опис

Ключові слова

Західний Донбас, р. Самара, трав'яна рослинність, антропогенна трансформація

Бібліографічний опис

Безроднова О.В. Антропогенна трансформація трав'яної рослинності долини р. Самари в межах Західного Донбасу. Автореф. дис. ... канд. біол. наук. – Дніпропетровськ, 2000. – 20с.