Методичні засади навчання іноземних студентів письма у вищому навчальному закладі

Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр міжнародної освіти

Анотація

У статті розглядається взаємозв’язок цілей, етапів і методичної організації системи навчання іноземних студентів письма на заняттях з мови у вищому навчальному закладі.

Опис

The stipulation of interrelation of the objectives, stages and methodic organization of the system of writing learning in language classes during the whole period of foreign students’ studies at the university is considered in the article.

Ключові слова

system of exercises, writing, writing technique, письмо, техника письма, письменная речь, система упражнений, письмо, техніка письма, писемна мовленнєва діяльність, система вправ

Бібліографічний опис

"Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки", 2010, № 16