К вопросу о славяно-салтовских контактах (на примере катакомбы № 93 могильника у с. Верхний Салтов)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Аксьонов В. С., Лаптєв О. О. До питання стосовно слов’яно-салтовських контактів (на прикладі катакомби № 93 могильнику біля с. Верхній Салтів) В статті аналізується катакомба № 93, досліджена в 2008 р. на Верхньо-Салтівському IV могильнику. В катакомбі виявлено парне поховання, що супроводжувалося багатим речовим інвентарем. Чоловіку 24–26 років належали залишки поясу, комплект кінської збруї. Біля жінки 18–20 років поміж решти речей були знайдені підвіски трапецієвидної форми з біесовидними ланцюготримачами. Такі підвіски, характерні для слов’янського племені кривичів, вже знаходили на Верхньому Салтові. Наявність підвісок разом з антропологічними даними дозволяє казати про те, що в сер. IX ст. Верхньосалтівська община поглинула деяку кількість слов’янок, батьківщину яких слід шукати в Волго-Окському межиріччі, контактній зоні кривичів, в’ятичів та фінно-угрів. V. Aksyonov, A. Laptev. About the Question of Slaviс-saltov Contacts (on the Example of the Catacomb № 93 in Verhniy Saltov Burial Ground) In this article we analyse the catacomb № 93, which was explored in the 4th Verhniy Saltov’s burial ground in 2008. Pair burial with rich items was found in the tomb. The remains of the sash and the harness owned a man of about 24–26 years old. Near the skeleton of woman about 18–20 years old two trapezium pendants with double “S” chainholder among other items were found. These pendants are typical for Slavic tribe researchers were already found in Verhniy Saltov burial ground. The presence of such pendants in common with anthropological researches allow us to consider that in the middle of 9th century Verhniy Saltov community absorbed some Slavic women who were born in the region between rivers Volga and Oka, in the contact zone of krivichi, vyatichi and finn-hungarian.

Опис

Ключові слова

Верхньо-Салтівський IV могильник, катакомба, кривичі, слов’яно-салтівські контакти, Verhniy Saltov burial ground, catacomb, krivichi, slaviс-saltov contacts

Бібліографічний опис

Аксёнов В. С., Лаптев А. А. К вопросу о славяно-салтовских контактах (на примере катакомбы № 93 могильника у с. Верхний Салтов) // Древности 2009. Харьковский историко-археологический ежегодник. – Вып. 8. — Харьков: ООО «НТМТ», 2009. – C. 242-258.