Дискурсивні стратегії англомовного політичного твітінгу Дональда Трампа: когнітивний мультимодальний аналіз

Анотація

Опис

Ключові слова

гіпертекстуальність, дискурсивна стратегія, Трамп Дональд, жанр, інтернет-дискурс, інтерфейс, комунікативний вплив, мультимодальність, модус, політичний твітінг, риторична техніка, communicative influence, discursive strategy, Donald Trump, genre, hypertextuality, interface, internet discourse, mode, multimodality, political twitting, rhetorical technique

Бібліографічний опис

Мелещенко, Ольга Олегівна. Дискурсивні стратегії англомовного політичного твітінгу Дональда Трампа: когнітивний мультимодальний аналіз : дисертація ... доктора філософії за спеціальністю 035 —Філологія (Галузь знань 03 — Гуманітарні науки) / О.О. Мелещенко. — Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, Харків, 2021. - 298 с.

Зібрання