Сучасні тенденції розвитку світового ринку медичних послуг

Анотація

На основі систематизації існуючих підходів до розуміння сутності та специфіки медичної послуги в системі охорони здоров’я обґрунтовано структуризацію ринку медичних послуг за різними критеріями: економічним призначенням, конкурентними структурами, характером власності на засоби виробництва, географічною ознакою, ступенем легальності, ступенем оплати, рівнем надання послуг, спеціалізацією, віковою ознакою, характером контакту з пацієнтом. У роботі визначено глобалізаційні тенденції розвитку світового ринку медичних послуг, які включають функціонування міжнародних організацій, що регулюють ринок; діяльність міждержавних, суспільних (неурядових) організацій, благодійних фондів для надання медичної допомоги у світі; лібералізацію торгівлі медичними послугами; монополізацію світового фармацевтичного ринку з боку ТНК; утворення медичних кластерів; розвиток сучасних методів лікування, медичних технологій та обладнання; використання міжнародних стандартів надання медичної допомоги; створення умов для розвитку медичного туризму; інтернаціоналізацію медичної освіти; міжнародну міграцію медичних фахівців. Аналіз їх практичних проявів довів, що всі глобалізаційні тенденції розвитку світового ринку медичних послуг пов’язані між собою і розповсюджуються з різними наслідками для країн світу. Доведено, що невпинний розвиток та структурні зрушення на світовому ринку медичних послуг відбуваються під впливом низки глобалізаційних чинників: демографічних, фінансових, оперативних, регулятивних та інноваційних. На основі аналізу напрямів міжнародної торгівлі медичними послугами з точки зору їхнього змісту, основних країн-учасниць та наслідків лібералізації торгівлі для країн-експортерів і країн-імпортерів доведено, що лібералізація торгівлі медичними послугами має як позитивні, так і негативні наслідки для усіх країн світу. За допомогою методу DEA у роботі проведено оцінювання ефективності функціонування систем охорони здоров’я країн світу й України. Результати аналізу довели, що рівень ефективності української національної системи охорони здоров'я за всіма показниками є нижчим за середньосвітовий. На основі оцінювання ефективності національної системи охорони здоров’я України з урахуванням напрямів її реформування, обґрунтовано стратегічні пріоритети розвитку ринку медичних послуг України та його ефективної інтеграції до світового.

Опис

Дисертація присвячена поглибленню теоретико-методичних засад дослідження сучасних тенденцій розвитку світового ринку медичних послуг, а також обґрунтуванню стратегічних пріоритетів інтеграції України до світового ринку медичних послуг у контексті його інформатизації.

Ключові слова

світовий ринок медичних послуг, лібералізація світової торгівлі медичними послугами, медичний туризм, механізм інтеграції національного ринку медичних послуг

Бібліографічний опис