Семантико-словотвірні особливості суспільно-політичних інновацій у мові засобів масової інформації (на матеріалі періодичних видань 2005-2009 pp.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

У статті проаналізовано семантико-словотвірні особливості суспільно-політичних інновацій у мові мас-медіа. Визначено основні способи словотвірної номінації досліджуваних одиниць, зокрема встановлено найпродуктивніші з них. Виявлено випадки множинності словотвірної структури, розходження формальної і семантичної мотивації. З'ясовано особливості оказіональних новотворів у мові засобів масової інформації. The article is dedicated to the analysis of semantic and derivative peculiarities of social and political innovations in the mass media language. The major ways of derivative nomination of the units under study have been defined, in particular the most productive ones have been determined. Cases of the derivative structure plurality, discrepancy of formal and semantic motivation have been outlined. Peculiarities of occasional neologisms in the mass media language have been revealed.

Опис

Пономаренко Валентина Дмитрівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Ляхова Оксана Володимирівна, студентка V курсу філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

інновація, намінування, способи словотворення, оказіоналізм, фразеологічність семантики, множинність словотвірної мотивації

Бібліографічний опис

Пономаренко В.Д., Ляхова О.В. Семантико-словотвірні особливості суспільно-політичних інновацій у мові засобів масової інформації (на матеріалі періодичних видань 2005-2009 pp.) // У вимірах слова : збірник наукових праць (до ювілею професора кафедри української мови Л.Г. Савченко). – X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. – С. 152 – 159