Поетика повсякденності в українській і польській сучасній жіночій прозі (Ірен Роздобудько – Мануела Ґретковська)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню художньої повсякденності, змодельованої в текстах І. Роздобудько та М. Ґретковської, а саме її поетики та структури.
This thesis is a research on the artistic everyday life modeled in the texts of I. Rozdobudko and M. Gretkowska, namely its poetics and structure.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION, українська література, польська література, компаративні студії, художня повсякденність, проза, жіноча література, простір, час, дискусія, роман, жанр, топос, геопоетика, творчість, сюжет, Ukrainian literature, Polish literature, comparative studie, artistic everyday life, prose, women's literature, space, discussion, time, novel, genre, topos, geopoetics, art, plot

Бібліографічний опис

Смаровоз, Ірина Сергіївна. Поетика повсякденності в українській і польській сучасній жіночій прозі (Ірен Роздобудько – Мануела Ґретковська) : дис. … д-ра фiлософiї : 035 – Філологія (Галузь знань – 03 Гуманітарні науки) / І.С. Смаровоз. – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023. – 198 с.

Зібрання