Українознавчі студії в «непрофільних» підрозділах історичного факультету

Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Стаття відображає розвиток українознавчих досліджень у «непрофільних» підрозділах історичного факультету (виключаючи кафедру історії України). З’ясовано напрями українознавчих студій, визначено й охарактеризовано в динаміці їх кількісні параметри по кожному підрозділу і факультету в цілому. Статья отображает развитие украиноведческих исследований в «непрофильных» подразделениях исторического факультета (исключая кафедру истории Украины). Установлены направления украиноведческих исследований, определены и охарактеризованы в динамике их количественные параметры по каждому подразделению и факультету в целом. The article reflects the development of Ukrainian studies in the «non-core» parts of the historical faculty (excluding the Department of History of Ukraine). Main directions of Ukrainian studies are being found, changing quantitative parameters concerning each unit and the faculty as a whole are defined and characterized.

Опис

Ключові слова

українознавчі студії, історія України, публікації, факультет, кафедри, украиноведческие исследования, история Украины, публикации, факультет, кафедры, Ukrainian studies, history of Ukraine, publications, faculty, department

Бібліографічний опис

Наумов С. О. Українознавчі студії в «непрофільних» підрозділах історичного факультету // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2015. – № 1145. – Серія «Історія». – Вип. 50. – C. 98–110.