Рим и Великая Армения в конце 50-40-х гг. I в. до н.э.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Стаття присвячена відношенням між Великою Вірменією та Римом наприкінці 50–40_х рр. І ст. до н. е. Після поразки римських військ у битві при Каррах вірменський цар Артавазд ІІ був змушений підкоритися парфянам. Більшість вчених вважали, що Артавазд II брав активну участь у антиримських діях Парфії. Однак, як показав аналіз джерел, цар Великої Вірменії відмовився від підтримки парфянських вторгнень до римських володінь в Азії в кінці 50–40_х рр. І ст. до н. е. Римляни вже з 50-го р. І ст. до н. е. не вважали Вірменське царство ворогуючою державою. У 40-х рр. Артавазд ІІ зміг відновити дружні відносини з Римом, що підтверджує гипотезу про проримську орієнтацію вірменського царя.

Опис

Ключові слова

Рим, Великая Армения, 50-40-е гг. I в. до н.э., Артавазд ІІ, Парфия, Армянское царство

Бібліографічний опис

Литовченко С.Д. Рим и Великая Армения в конце 50-40-х гг. I в. до н.э. / С.Д. Литовченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. - 2003. - № 594. - Серія: Історія. - Вип. 35. - С. 13-22.