Морфометрія очної ямки дорослих людей за даними комп’ютерної томографії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015-10-18

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. Харківський національний медичний університет МОЗ України. – Харків, 2015. Визначено кількісні норми довжини стінок правої та лівої очних ямок, ширини та висоти входу до них, глибини очних ямок, кута нахилу входу в праву та ліву очні ямки та кута між медіальною та латеральною стінками у дорослих людей першого, другого періодів зрілості та похилого віку жіночої та чоловічої статі з використанням комп’ютерної томографії. Встановлено відсутність асиметрії очних 19 ямок справа та зліва, що дало змогу використовувати усереднені показники в якості морфометричного еталону. Відзначено вірогідну відсутність полового диморфізму в морфометричних показниках очних ямок. Встановлено наявність вірогідних відмінностей в глибині очних ямок та довжині нижньої стінки у віковій групі ІІ періоду зрілості. Виявлено значущі відмінності між окремими морфометричними показниками очних ямок у людей з різними краніотипами за черепним індексом. Визначено силу та мінливість кореляційних зв’язків між морфометричними показниками очних ямок у загальній вибірці та вибірках за статтю, віком, краніотипами.

Опис

Ключові слова

очна ямка, морфометрія, дорослі люди, комп’ютерна томографія, краніотипи, стать, вік

Бібліографічний опис