Передмова як «текст про текст» («Небо новоє» Іоаникія Галятовського)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009-04-21

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Лупандіна Алла Олександрівна – студентка IV курсу філологічного факультету (відділення української мови та літератури) Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, науковий керівник – доц. Матушек О. Ю.

Опис

Ключові слова

передмова, «текст про текст», «Небо новоє», Галятовський Іоаникій

Бібліографічний опис

Лупандіна А.О. Передмова як «текст про текст» («Небо новоє» Іоаникія Галятовського) / Лупандіна Алла Олександрівна // Філологічні читання до 205-річчя Харківського університету : тези доповідей ІІ Регіональної студентської наукової конференції 21 квітня 2009 р., м. Харків. — Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. — С. 15–16