Організація навчання читання іноземців на заняттях з мови у вищому навчальному закладі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012-05

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр міжнародної освіти

Анотація

У статі розглядається система навчання читання іноземців на заняттях з мови у вищих навчальних закладах.

Опис

The system of training foreign students reading in Russian language classes at a higher educational institution is examined in the article.

Ключові слова

читання, техніка читання, розуміння тексту, що читається, вправи на різних етапах навчання читання, показники швидкості читання, чтение, техника чтения, понимание читаемого текста, упражнения по обучению чтению на разных этапах изучения языка в вузе, показатели скорости чтения, reading, reading techniques, text understanding, exercises for teaching reading, indicators of reading rate

Бібліографічний опис

"Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки", 2012, № 20