Концепція мовної підготовки іноземців у ВНЗ України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр міжнародної освіти

Анотація

Статтю присвячено розробці основних складників концепції мовної підготовки іноземців у ВНЗ України відповідно до основних положень Державної концепції мовної освіти і міжнародних рівнів володіння іноземною мовою.

Опис

Статья посвящена разработке основных составляющих концепции языковой подготовки иностранцев в вузах Украины в соответствии с основными положениями Государственной концепции языкового образования и международными уровнями владения иностранным языком.

Ключові слова

концепція мовної підготовки, іноземці, вищі навчальні заклади, концепция языковой подготовки, иностранцы, высшие учебные заведения, conception of language training, foreigners, high school institutions

Бібліографічний опис

"Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки", 2011, № 19