Мовно-літературний коворкінг : всеукраїнська (НЕ)класична студентська наукова інтернет-конференція (1 ; 2022 ; Харків) : збірник статей за матеріалами конференції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022-11-22

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

У збірнику вміщено матеріали доповідей учасників І Всеукраїнської (НЕ)класичної студентської наукової інтернет-конференції "Мовно-літературний коворкінг", присвяченої актуальним проблемам лінгвістики, історії української та зарубіжної літератур. Для молодих науковців, студентів, усіх, хто цікавиться проблемами сучасної філології. Статті подано в авторській редакції.

Опис

Рекомендовано до друку Вченою радою філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (протокол № 4 від 18 листопада 2022 року) Редакційна колегія: д-р філол. наук, проф. Чекарева Є. С. (відп. ред.), канд. філол. наук, доц. Філон М. І., канд. філол. наук, доц. Савчук Г. О. (відповідальний секретар), Колесникова А. А.

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Languages and linguistics, Філологічний факультет, І Всеукраїнська (НЕ)класична студентська наукова інтернет-конференція "Мовно-літературний коворкінг", мовно-літературний коворкінг, 22 листопада 2022 року, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, студентська наукова інтернет-конференція, (НЕ)класична студентська наукова інтернет-конференція, новації Українського правопису, складні префікси, прості префікси, сучасна українська мова, психолінгвістика, діалектне слово, лінгвокультурологічна компетентність, майбутні філологи, українська мовна картина світу, номінування осіб, тексти маргіналій кириличного друку ХV–ХVІІ століть, слов’янська мікролінгвонімія, бачванськорусинська мікромова, іменники, волинськополіські говірки, топонімний простір, львівське сходознавство, східні мови, художньо-літературний вимір, семантика, образ жінки поетичному мовленні Юрія Іздрика, мовний образ козаків, українська барокова поезія, Плужник Євген Павлович, Люко Дашвар, екзистенціалістські мотиви, Мирослав Ірчан, Іван Кочерга, мотив самотності у творчості Григора Тютюнника, Полісся, польська література факту, Малґожата Шейнерт «Usypać góry. Historie z Polesia», Катерина Калитко, А. Жід «Іммораліст», герменевтика, манґа, комікс, Богдан-Ігор Антонич, жіноча свідомість у прозі Олени Пчілки, національна ідея, Юрій Іванович Липа, Ігор Костецький, сучасні пісенні тексти про війну, Василь Стус, Т. Шевченко «Відьма», літературне табу, Вінграновський Микола Степанович, М. Зузак «Крадійка книжок», кіноверсія, інтермедіальні аспекти шкільного вивчення

Бібліографічний опис

Мовно-літературний коворкінг : всеукраїнська (НЕ)класична студентська наукова інтернет-конференція (1 ; 2022 ; Харків) : збірник статей за матеріалами конференції. — Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2022. — 278 с.