Соціальна напруженість на підприємствах: результати апробації типової методики експертизи стану соціально-трудових відносин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

В статье приводятся результаты апробации типовой методики экспертизы состояния социально-трудовых отношений на предприятиях, которая была разработана при участии авторов. Как основной показатель состояния социально-трудовых отношений рассматривается уровень социальной напряженности в трудовых организациях. Уровень социальной напряженности предлагается измерять с помощью таких показателей: 1) показатели уровня социальной напряженности; 2) объективные факторы социальной напряженности; 3) субъективные факторы (потребности, интересы, ценности, установки). На основании полученных результатов авторы предлагают меры, направленные на совершенствование социально-трудовых отношений при низком уровне социальной напряженности. The results of approbation of the typical method of examination of being of social-labour relations in the organizations, which was developed with participation of authors, are presented in the article. As a basic indicator of last one the level of social tension in the organizations is examined. It is suggested to measure the level of social tension by such indexes: 1) indexes of level of social tension; 2) objective factors of social tension; 3) subjective factors (necessities, interests, values, options). On the basis of the results the authors offer the measures directed on perfection of social-labour relations at the low level of social tension.

Опис

Вакуленко Світлана Миколаївна, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології управління та соціальної роботи Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Чернявська Оксана Володимирівна, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри прикладної соціології та соціології управління та соціальної роботи Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Яковенко Тетяна Володимирівна, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології управління та соціальної роботи Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Ключові слова

соціально-трудові відносини, соціальна напруженість, показники соціальної напруженості, чинники соціальної напруженості, протестний потенціал

Бібліографічний опис

Вакуленко С.М., Чернявська О.В., Яковенко Т.В. Соціальна напруженість на підприємствах: результати апробації типової методики експертизи стану соціально-трудових відносин / Вакуленко Світлана Миколаївна, Чернявська Оксана Володимирівна, Яковенко Тетяна Володимирівна // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – №844. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – Вип. 23. – С. 176 - 183