Сельское самоуправление во фракийских землях в первых веках н. э.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Мартем’янов О. П. Сільське самоврядування у фракійських землях в перших століттях н. е. Важливою рисою соціального та економічного розвитку Фракії та Нижньої Мезії було збереження там міцних общинних відносин. Статтю присвячено аналізу свідоцтв історичних джерел про таку їх ознаку, як сільське самоврядування. Автор доходить висновку, що його існування було характерним головним чином для Малої Скіфії (сучасна Добруджа). На решті території фракійських земель свідоцтв наявності у селах місцевого самоврядування виявлено вкрай мало. На думку автора, це може пояснюватися не тільки різним станом романізації окремих районів східнобалканських провінцій Римської імперії, а й недостатньою дослідженістю тієї їх частини, яка зараз входить до складу Болгарії. A. Martemyanov. Village Local Government in the Thracian Lands in the First Centuries A.D. An important aspect of the social and economic development of the Thrace and Lower Moesia was the continuing of the communal relations. The article is devoted to the research of the data of the historical sources аbоut the village local government in the Thracian lands in the Roman time. The results of this analysis testify that the existence of the self-government in the villages was typical mainly of Scythia Minor. In the rest area of the East-Balcan provinces of the Roman Empire only a few inscriptions with the mentions of the village direction are founded. In author’s opinion it may be explained in particular by the fact that the present-day Bulgarian part of the ancient Thracian lands is studied not enough.

Опис

Ключові слова

Фракія, Нижня Мезія, сільське самоврядування, комархія (κωμαρχία), Thrace (Thracia), Lower Moesia (Moesia Inferior), village self-government, komarchia (κωμαρχία)

Бібліографічний опис

Мартемьянов А. П. Сельское самоуправление во фракийских землях в первых веках н. э. // Древности 2009. Харьковский историко-археологический ежегодник. – Вып. 8. — Харьков: ООО «НТМТ», 2009. – C. 137-148.