Метамодернізм у пошуках нової автентичності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Дисертація присвячена питанню пошуків особистісної автентичності в контексті метамодерної культурно-філософської парадигми. В роботі встановлено особливості зародження метамодерної автентичності під впливом головних положень та ідейного наповнення політичного метамодернізму Ганзі Фрайнахта, досліджено дивідуальну природу особистості, запропоновано концепцію придбаної автентичності, висунуто маніфест, що доповнює роботу авторським поглядом на місце автентичності та метамодернізму в Україні.
The dissertation is devoted to the search for individuals’ authenticity in the context of the metamodern cultural and philosophical paradigm. Current research establishes the features of the birth of metamodern authenticity under the influence of the fundamental ideas of the political metamodernism created by Hanzi Freinacht, investigates the up-to-date human dividual nature, proposes the concept of purchased authenticity, puts forward a manifesto that complements the work with the author’s view of the place of authenticity and metamodernism in Ukraine.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION, автентичність, дивід, ідентичність, культурна реальність, метамодерн, метамодернізм, особистість, політичний режим, постмодерн, постмодернізм, пост-постмодернізм, розвиток, соціальний конструкт, справжність, authenticity, cultural reality, development, dividual, human, identity, metamodernity, metamodernism, personality, political regime, postmodernity, postmodernism, post-postmodernism, social construct

Бібліографічний опис

Манюков, Олександр Юрійович. Метамодернізм у пошуках нової автентичності : дис. ... д-ра філософії : 033 – Філософія (Галузь знань 03 – Гуманітарні науки) / О.Ю. Манюков. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2023. – 193 с.

Зібрання