Загальна екологія та неоекологія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Анотація

Підручник містить матеріали нормативної навчальної дисципліни «Загальна екологія та неоекологія», яка є базовою для вивчення інших навчальних дисциплін («Економіка природокористування», «Екологічна експертиза», «Моніторинг довкілля», «Техноекологія», «Екологічна безпека», «Екологія міських систем», «Нормування антропогенного навантаження на природне середовище», «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці») для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

Опис

Перший розділ підручника присвячений традиційній екології, другий – неоекології, а третій, додатковий, – збалансованому природокористуванню. Модульна структура підручника з програмними та навчальними матеріалами, конкретно визначеним кількісним переліком нормативних навчальних елементів, прикладами усних контроль-колоквіумів та письмових тест-контролів за кожним модулем. Інноваційним підручник є також з точки зору викладання матеріалу. Відхід від традиційного викладання матеріалу в існуючих підручниках України додає творчого потенціалу як викладачу, так і студентові, надає можливості застосовувати нові партнерські відносини між викладачем та студентом у навчальному процесі.

Ключові слова

природничі науки, екологія, неоекологія

Бібліографічний опис

Некос В.Ю. Загальна екологія та неоекологія : підручник для студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / В. Ю. Некос, А. Н. Некос. Т. А. Сафранов,– Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 596 с.