Фемінне і маскулінне крізь призму радянської ідеології (на матеріалі української преси 20-30 pp. XX ст.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті аналізуються вербальні особливості формування ґендерної політики в українських засобах масової інформації 20-30-рр. XX ст. з урахуванням ідеологічних канонів і класового підходу, характерних для преси зазначеного періоду.

Опис

Verbal peculiarities of forming gender policy in Ukrainian mass-media in 20-30s of 20th century are analyzed taking into account ideologic canons and class approach which are typical for the press of the mentioned period.

Ключові слова

фемінне, маскулінне, ґендерна політика, засоби масової інформації, радянська ідеологія, тоталітарний режим, мовні засоби

Бібліографічний опис

Кохан Ю.I., Демура Г.В. Фемінне і маскулінне крізь призму радянської ідеології (на матеріалі української преси 20-30 pp. XX ст.) // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер.: Філологія. – 2009. – № 843, вип. 55. – С. 102 – 106