Формування соціокультурної компетентності іноземних студентів методом проблемного навчання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр міжнародної освіти

Анотація

У статті описується структура проблемного практичного заняття з російської мови для іноземних студентів-нефілологів, яке пропонується в якості одного із засобів реалізації технології формування їх соціокультурної компетентнсості.

Опис

The structure of problem practical lesson of Russian for foreign students which is offered as one of facilities of realization of forming technology their socio-cultural competence has been described in this article.

Ключові слова

socio-cultural competence, problem teaching, problem situation, социокультурная компетентность, проблемное обучение, проблемная ситуация, соціокультурна компетентність, проблемне навчання, проблемна ситуація

Бібліографічний опис

"Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки", 2010, № 17