Анкета журналу «Украинская жизнь» з національного питання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

У статті висвітлюються обставини анкетування російських поступових діячів з «українського питання», проведеного на початку ХХ ст. журналом «Украинская жизнь». Проаналізовано основні результати опитування, які демонструють ставлення респондентів до українців. Представлено позицію редакторів журналу «Украинская жизнь» Симона Петлюри й Олександра Саліковського стосовно програми видання. В статье освещаются обстоятельства анкетирования русских прогрессивных деятелей по «украинскому вопросу», проведенного в начале ХХ в. журналом «Украинская жизнь». Проанализированы основные результаты опроса, демонстрирующие отношение респондентов к украинцам. Представлена позиция редакторов Симона Петлюры и Александра Саликовского относительно программы издания. The article deals with the questionnaire of the Russian progressives on the «Ukrainian question» conducted by the Ukrainskaya zhizn magazine at the beginning of the ХХth century. The main results demonstrating the attitudes of respondents towards the Ukrainians are analyzed. The positions of editors of Symon Petliura and Oleksandr Salikovskyi on the magazine’s programme are presented.

Опис

Ключові слова

журнал «Украинская жизнь», національне питання, анкетування, Симон Петлюра, Олександр Саліковський, национальный вопрос, анкетирование, Александр Саликовский, the Ukrainskaya zhizn magazine, national question, questionnaire, Symon Petliura, Oleksandr Salikovskyi

Бібліографічний опис

Безкровний Ю. О. Анкета журналу «Украинская жизнь» з національного питання // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2015. – № 1145. – Серія «Історія». – Вип. 50. – C. 154–160.