Жарт у сучасному комунікативному просторі Великої Британії та США: текстуальний і дискурсивний аспекти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Жарт у сучасному комунікативному просторі Великої Британії і США: текстуальний і дискурсивний аспекти : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / В. О. Самохіна; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2010. - 36 c