Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Анотація

Друге видання перероблене відповідно до сучасних змін у номативній базі екологічного нормування і доповнене матеріалом, що якомога повніше розкриває зміст кожного модуля. Основні питання курсу розглянуто за схемою «Програмна лекція» – «Проблемна лекція» по кожному з модулів, що вивчаються. Для контролю отриманих знань підготовлено перелік навчальних елементів, засвоєння повного обсягу яких дозволить отримати найвищу оцінку. Кожен модуль супроводжується тестом. Понятійно-термінологічний апарат, що міститься у Словнику термінів, подано в трактуванні нормативних та інструктивних документів.

Опис

Навчальна дисципліна «Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище» належить до нормативних дисциплін підготовки еколога, що зумовлює необхідність засвоєння студентами базових знань, які забезпечать успішну подальшу роботу за обраною спеціальністю. Книга, крім студентської аудиторії, може бути корисною для будь-якого спеціаліста, який працює у сфері екології.

Ключові слова

природничі науки, нормування, антропогенне навантаження, навколишнє середовище

Бібліографічний опис

Некос В. Ю. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище: Підручник для студентів екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів /В. Ю.Некос , Н. В.Максименко, О. Г.Владимирова , А. Ю.Шевченко – Вид. 3-тє доп. і перероб. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – 288 с.