Типологія англомовних лексичних одиниць термінологічного характеру у галузі методики навчання читання з урахуванням ступеня їх перекладної відповідності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Центр міжнародної освіти

Анотація

На основі проведеного аналізу англомовного тексту автори пропонують типологію лексичних одиниць у галузі методики навчання читання з метою подальшого дослідження особливостей їх перекладу українською мовою.

Опис

Basing upon the results of an English text analysis, the author suggests a typology of the language units in the field of teaching reading to further research the peculiarities of their Ukrainian equivalents.

Ключові слова

language unit, typology, absolute equivalent, partial equivalent, lacuna, лексическая единица, типология, полный эквивалент, частичный эквивалент, лакуна, лексична одиниця, типологія, повний відповідник, частковий відповідник, лакуна

Бібліографічний опис

"Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки", 2009, № 15