Кінематографічна поетика ранньої прози М. Булгакова

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

повість М. Булгакова «Рокові яйця», взаємодія літератури й кінематографа, Булгаков Михайло Опанасович (1891-1940)

Бібліографічний опис

Корзюкова, Софія Генадіївна. Кінематографічна поетика ранньої прози М. Булгакова : кваліфікаційна робота студентки 4 курсу першого (бакалаврського) рівня спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська освітньо-професійної програми «Мова і література (російська)» / С.Г. Корзюкова ; Науковий керівник Т.А. Шеховцова. - Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023. – 47 с.