Євангельські сюжети у бароковому проповідницькому дискурсі (Кирило Транквіліон Ставровецький та Антоній Радивиловський)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018-01-05

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – «Українська література» (Філологічні науки). – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Міністерство освіти і науки України, Харків, 2018.

Опис

Thesis for a Candidate Degree in Philology (PhD): Specialty 10.01.01 – Ukrainian literature. – V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, 2018.

Ключові слова

бароко, гомілія, казання, учительні євангелія, персвазія, консептизм

Бібліографічний опис

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 — українська література