Кафедра історії України та її внесок у розвиток українознавчих досліджень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Стаття відображає розвиток українознавчих досліджень на кафедрі історії України. З`ясовано основні напрями українознавчих студій, визначено й охарактеризовано зміни тематики, внесок викладачів кафедри в українознавчих дослідженнях в період після здобуття Україною незалежності. Статья отображает развитие украиноведческих исследований в на кафедре истории Украины. Установлены направления украиноведческих исследований, определены и охарактеризованы изменения тематики, вклад преподавателей кафедры в украиноведческие исследования в период после получения Украиной независимости. The paper reflects the development of Ukrainian studies in the Department of History of Ukraine. Main directions of Ukrainian studies are being found, subject changes as well as the contribution of each scientist are defined and characterized.

Опис

Ключові слова

українознавчі студії, історія України, публікації, кафедра історії України, украиноведческие исследования, история Украины, публикации, кафедра истории Украины, Ukrainian studies, history of Ukraine, publications, the Department of History of Ukraine

Бібліографічний опис

Журавльов Д. В. Кафедра історії України та її внесок у розвиток українознавчих досліджень // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2015. – № 1145. – Серія «Історія». – Вип. 50. – C. 86–97.