Типізація геодемографічного процесу Полтавської області

Ескіз недоступний

Дата

2014-06-21

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті розглянуто сучасні особливості демографічної ситуації Полтавської області. Виявлені головні процеси зміни чисельності населення та її динаміка за період 1995 – 2012 рр. Було проведено типізацію районів Полтавської області за особливостями геодемографічних процесів, визначено основні процеси, проаналізовано їх територіальну диференціацію. На основі визначених типів геодемографічного процесу визначені проблеми демографічного розвитку регіону.

Опис

Україна і світ: суспільно-географічні виміри : збірник праць всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 200-літтю від народження Тараса Шевченка (м. Львів, 26−28 лютого 2014 р.) / [відп. ред.: проф. О. І. Шаблій]. − Львів : «Простір М», 2014.

Ключові слова

населення, демографічна ситуація, геодемографічний процес, типізація геодемографічного процесу

Бібліографічний опис