Управління процесом підготовки питної води в умовах виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Обґрунтовано ефективні шляхи оперативного управління процесом утворення осаду важкорозчинних сполук на стадії коагуляції та шляхи оперативного управління водно-хімічним режимом процесу осадко утворення, з метою забезпечення виробництва питної води, склад якої відповідає нормативним вимогам в умовах виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру Proved effective ways to manage the operational formation of sludge soluble compound sat the stage of coagulation and ways of operating water chemistry draft process of formation, to ensure the production of drinking water, the composition of which complies with regulatory requirements in terms of emergency man

Опис

Ключові слова

coagulation, solid phase, difficult soluble compounds, drinking water, emergency, коагуляція, тверда фаза, важкорозчинні сполуки, питна вода, надзвичайні ситуації, коагуляция, твердая фаза, труднорастворимые соединения, питьевая вода, чрезвычайные ситуации

Бібліографічний опис

Пономаренко Р.В. Управління процесом підготовки питної води в умовах виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру / Р.В. Пономаренко, Ю.В. Буц // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер.: Екологія. – 2012. – № 1004, вип. 7. – С. 123–129.