Багатовимірний аналіз соціологічної інформації: сутність, класичні методи та інтелектуальні технології

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Статья посвящена рассмотрению сущности многомерного анализа социологической информации. Автор коротко касается истории проникновения идеи многомерности в практику исследования социальной реальности, уточняет ключевые понятия, анализирует возможности методов и технологий многомерного анализа социологических данных. Стаття присвячена розгляду сутності багатовимірного аналізу соціологічної інформації. Автор коротко торкається історії проникнення ідеї багатовимірності в практику дослідження соціальної реальності, уточнює ключові поняття, аналізує можливості методів і технологій багатовимірного аналізу соціологічних даних. The article is dedicated to the essence of multidimensional analysis as applied to sociological information. The author briefly deals with the history of introduction of the multidimensionalness idea to the research of social reality, specifies the key concepts, analyses the possibilities of methods and technologies of the multidimensional analysis for sociological data.

Опис

Кислова Ольга Миколаївна – кандидат соціологічних наук, доцент, докторант кафедри прикладної соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

multidimensional, multidimensional analysis, sociological information, багатовимірність, багатовимірний аналіз, соціологічна інформація

Бібліографічний опис

Кислова О.М. Багатовимірний аналіз соціологічної інформації: сутність, класичні методи та інтелектуальні технології / Кислова Ольга Миколаївна // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – №881. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – Вип. 24. – С. 98 - 102