Дослідження методом комп'ютерного моделювання накопичення медичного радіонукліду 103Pd при взаємодії протонів з ізотопами срібла

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022-12-20

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Отримано перерізи утворення 103Pd та інших ізотопів у реакціях пучка протонів з ізотопами срібла за допомогою коду Talys 1.95. Побудовано графіки для порівняння результату з програмою Medical Isotope Browser. Використання моноізотопної мішені з 107Ag дозволяє збільшити вихід цільового ізотопу, зменшити вихід небажаних активних ізотопів та підвищити питому активність.

Опис

Виконав: студент 2 курсу навчання за ОНП магістр спеціальності 105 - Прикладна фізика та наноматеріали Григоренко В.А.

Ключові слова

кваліфікаційна робота, магістр

Бібліографічний опис