Фінанси : навчально-методичний посібник до організації самостійної та індивідуальної роботи студентів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Видання містить рекомендації щодо організації самостійної та індивідуальної роботи, які складені відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, і містить загальні положення, програму навчальної дисципліни, навчальне методичне забезпечення дисципліни (у тому числі: методичні рекомендації до вивчення тем, методичні рекомендації до семінарських і практичних занять, контрольні тести та діагностичні завдання до тем дисципліни, методичні рекомендації до змістовних складових форм поточного контролю, перелік питань до складання екзамену, критерії оцінки знань з дисципліни, рекомендована література).

Опис

Ключові слова

SOCIAL SCIENCES, фінанси, тематика, організаційні засади, методичні рекомендації до вивчення тем, семінарські заняття, контрольні тести, діагностичні завдання, змістовні складові форм поточного контролю, екзамен, критерії оцінки знань, finances, topics, organizational principles, methodological recommendations for studying topics, seminar classes, control tests, diagnostic tasks, meaningful components of current control, exam, knowledge evaluation criteria

Бібліографічний опис

Погореленко, Наталія Петрівна. Фінанси : навчально-методичний посібник до організації самостійної та індивідуальної роботи студентів / уклад. Н.П. Погореленко. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2022. – 96 с. – презентовано сторінки 1–4.