Експресивні засоби у творі Максима Кідрука «На Зеландію!»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

експресивність, емоційність, інтенсифікація, метафора, епітет, порівняння, expressiveness, emotionality, intensification, metaphor, epithet, comparison

Бібліографічний опис

Троцик, Ксенія В’ячеславівна. Експресивні засоби у творі Максима Кідрука «На Зеландію!» : кваліфікаційна робота студентки 4 курсу заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.01 «українська мова і література» / К.В. Троцик ; Науковий керівник Р.А. Трифонов. - Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023. – 46 с.