Концепція геоморфологічних порогів як методологічний базис досліджень природно-ресурсного потенціалу

Ескіз недоступний

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Стаття присвячена питанням взаємозв’язку рельєфу, рельєфоутворюючого процесу та характеру природокорис-тування в рамках досліджень природно-ресурсного потенціалу території. На відміну від традиційного вузького економіч-ного розуміння, природно-ресурсному потенціалу надано широкого тлумачення з позицій стійкості природного довкілля, зв’язку з природними умовами, обраним способом ведення господарства та потенційними несприятливими процесами, що можуть виникнути унаслідок природокористування. Лише у такому разі, за умов дотримання обсягів природокористуван-ня відповідно до природно-ресурсного потенціалу, природні системи можуть не втрачати здатності виконувати у тому числі і свою соціально-економічну функцію. У якості аспекту визначення природно-ресурсного потенціалу пропонується дослідження граничних умов морфогенезу. Як приклад розглянуто флювіальний морфогенез. Обґрунтовано використання водозборів у якості основи для районування природно-ресурсного потенціалу.

Опис

Ключові слова

природно-ресурсний потенціал, природні ресурси, морфогенез, геоморфологічний поріг

Бібліографічний опис

Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний збірник наукових праць. – Харків, 2011. – Вип. 10(1) – С.224-228.