Основи релятивістської космології: Навч. посібник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2001

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

В посібнику розглянуті історія розвитку космологічних уявлень, стисло викладені фізичні і математичні основи загальні теорії відносності, одержаний і проаналізований загальний розв'язок рівнянь Ейнштейна для однородного та ізотропного світу, розглянуті однокомпонентні та двохкомпонентні космологічні моделі та основні етапи фізичної еволюції Всесвіту. Призначений для студентів спеціальності "Астрономія", а також спеціальності "Фізика" класичних і педагогічних університетів.

Опис

Ключові слова

фізична космологія, антропний принцип, Всесвіт, випромінювання, еволюція, рівняння Ейнштейна, однородний світ, ізотропний світ, космологічна модель, структура

Бібліографічний опис

Александров Ю.В. Основи релятивістської космології: Навч. посібник / Ю.В. Александров. — Харків, 2001. – 88 с. : Іл. 12. Табл. 9. Бібліогр.: 20 назв.