Рецензія (Іваненко В.В., Іщенко І.В. Україна непівська: аналіз соціальних аномалій південного регіону)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Опис

Ключові слова

Іваненко В.В., Іщенко І.В., Україна непівська, соціальні аномалії південного регіону

Бібліографічний опис

Лантух В.В. Рецензія (Іваненко В.В., Іщенко І.В. Україна непівська: аналіз соціальних аномалій південного регіону. – Моногр.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2006.–280 с. ) / В.В. Лантух, І.В. Лантух // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер.: Історія. – 2007. – № 762. – С. 355-359.