Провідні мотиви та художня своєрідність п‘єси Якова Мамонтова «Над безоднею»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Ключові слова

Мамонтов Яків Андрі́йович (1888-1940), п'єса «Над безоднею», символізм, «нова драма», хронотоп, драма, «надлюдина», Mamontov Y., "Over the Abyss", symbolism, "new drama", chronotope, drama, "superman"

Бібліографічний опис

Панченко, Аліна Іванівна. Провідні мотиви та художня своєрідність п‘єси Якова Мамонтова «Над безоднею» : кваліфікаційна робота студентки 4 курсу, спеціальності 035 «Філологія» (українська мова і література) / А.І. Панченко ; Науковий керівник М.П. Сподарець. - Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2023. – 53 с.