Теорія і методологія географічної науки: методи просторового аналізу / Навчально-методичний посібник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015-06-11

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Навчально-методичний посібник присвячений важливим і найбільш складним розділам теорії та методології географічної науки, а саме – підходам і методам просторово-часового аналізу. Розглядається роль і значення простору в житті людини і суспільства, історія розвитку цього поняття і сучасна хорологічна парадигма в географії. Наведено короткий огляд традиційних методів просторового аналізу в географічному (фізичному) і багатовимірному ознаковому просторах. Детально розглянуто основні методологічні підходи в сучасній суспільній географії: географічний, системний, синергетичний, інформаційний та історичний. Детально описані і проілюстровані численними прикладами нові методи просторового аналізу – графоаналітичні методи багатовимірної класифікації та оцінки однорідності розвитку соціогеосистем, апроксимація поля параметрів суспільно-географічних об’єктів з використанням інтегральної функції впливу (ІФВ – моделювання) і розділенням загальної поверхні на просторову і атрибутивну складові для роздільного аналізу, метод моделювання траєкторії розвитку соціогеосистем у нормованому багатовимірному ознаковому просторі. Для студентів при вивченні нормативного курсу в підготовці бакалаврів географії «Теорія та методологія географічної науки», а також інших нормативних і спеціальних курсів, зокрема це «Основи суспільної географії», «Основи соціальної географії», «Економічної та соціальної географії України» тощо.

Опис

Ключові слова

географія, суспільна географія, методи дослідження, просторовий аналіз

Бібліографічний опис