Природні композитні матеріали з регулярною структурою

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Опис

Виконав: студент 4 курсу, групи НФ-41 Савельєв А.А. Спеціальність 105 прикладна фізика та наноматеріали. Освітня програма: прикладна фізика енергетичних систем. Керівник: к. ф.-м. н., доцент Семененко В.Є.

Ключові слова

кафедра фізики нетрадиційних енерготехнологій та екології, Семененко Володимир Єгорович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, composite materials, eutectic alloy, eutectic crystallization, композитні матеріали, євтектичний сплав, євтектична кристалізація

Бібліографічний опис

Савельєв, Антон Андрійович. Природні композитні матеріали з регулярною структурою : випускна робота бакалавра, спеціальність 105 прикладна фізика та наноматеріали / А.А. Савельєв ; Науковий керівник В.Є.Семененко. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2022. – 59 с.