Художній світ роману «Московіада» Юрія Андруховича

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна

Анотація

Опис

Кваліфікаційна робота студентки 2 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 035 «Філологія», спеціалізації 035.01 «українська мова і література та українська мова, як іноземна», Дядченко Катерини Сергіївни. Науковий керівник: Савчук Григорій Олегович, кандидат філологічних наук, доцент.

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION, «Московіада», хронотоп, проблематика, тематика, символізм, головний герой, Савчук Григорій Олегович, кандидат філологічних наук, доцент

Бібліографічний опис

Дядченко, Катерина Сергіївна. Художній світ роману «Московіада» Юрія Андруховича : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра, спеціалізація 035 - "філологія" / К.С. Дядченко ; Науковий Керівник Г.О. Савчук. - Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2022. - 37 с.