Практикум з мікробіології : методичні рекомендації для студентів 2 курсу денного відділення біологічного факультету

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016-12-28

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Методичні рекомендації для студентів 2 курсу денного відділення біологічного факультету

Опис

Структура "Практикуму з мікробіології" включає в себе наступні розділи: основи мікроскопічної техніки, принципи організації та особливості роботи в мікробіологічній лабораторії, цитологія прокаріот, фізіологічні групи прокаріот, екологія прокаріот, теми для самостійної роботи студентів, правила техніки безпеки при роботі у мікробіологічній лабораторії. Кожна практична робота складається з наступних частин: мікробіологічний словник (заповнюється студентами самостійно), методичні вказівки до виконання практичної роботи, питання та тестові завдання для позааудиторної підготовки до заняття.

Ключові слова

практикум з мікробіології, бактерії, мікроорганізми

Бібліографічний опис