Визначення рангового коефщієнта кореляції

Ескіз недоступний

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У методичних вказівках викладено основні теоретичні поло-ження про кореляційний аналіз, обумовлено особливості і переду-мови визначення рангового коефіцієнта кореляції, наведено приклад виконання завдання і варіанти індивідуальних завдань Навчальне видання з курсу «Картографічний метод дослідження» укладене відповідно до навчальної програми курсу і розраховане для студентів природничих факультетів вищих нав-чальних закладів.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

В. А. Пересадько, С. Г. Підсадній. Визначення рангового коефщієнта кореляції. Методичні вказівки. – X: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2009. - 22 с.